Tầm nhìn – sứ mệnh

Tầm nhìn: Trong vòng 5 năm tới, Thành Danh khát khao trở thành1 phần của chuỗi ung cứng của khu vực và  toàn cầu trong ngành công nghiệp phụ trợ với những sản phẩm cao su kỹ thuật mang tính đột phá về chất lượng và khoa học kỹ thuật được sản xuất bằng cả tâm huyết của Ban Lãnh Đạo và toàn thể nhân viên công ty.

Sứ mệnh:

 “Thành Danh nỗ lực hằng ngày để tạo ra:

  • Trong kinh doanh: Sản xuất những sản phẩm hoàn hảo, chính xác đến tay khách hàng.
  • Trong sản xuất: Tạo ra môi trường làm việc an toàn và thu nhập ổn định cho nhân viên.
  • Đối với địa phương: Hỗ trợ cho sự phát triển của địa phương.
  • Đối với môi trường: Bảo vệ môi trường bằng hệ thống xử lí chất thải hợp pháp.